top of page

הדמיות

הדמייה אחת שווה אלף קווים

בתהליך התכנון אנו מציעים הדמיות הממחישות את המבנה ואופן הנחת החיפוי. זהו שרות שלא קיים בשוק הישראלי . בדרך זו אנו מוודאים כי המבנה נראה כמו שהאדריכל/הלקוח  ביקש לקבל ושצוותי המתקינים יודעים בדיוק מה לעשות. 

bottom of page